LOKOMAT Pro 6

Centrum Opieki i Rehabilitacji Sawimed zaprasza na turnusy z zastosowaniem Lokomatu, a także na indywidualne treningi rehabilitacyjne. Od niedawna jesteśmy jedną z niewielu placówek w Polsce wyposażonych w ten unikatowy sprzęt. Od 2018 r. będziemy świadczyć usługi również dla pacjentów pediatrycznych od ok. 4 roku życia.

Lokomat (zrobotyzowana orteza do treningu chodu) to unikalne najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane urządzenie pozwalające na trening na bieżni w prawidłowym wzorcu chodu w warunkach dynamicznego odciążenia. Lokomat pozwala na trening poszczególnych segmentów kończyn dolnych z możliwością dowolnego ustawienia parametrów chodu: prędkość, długość kroku, zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych. Dynamiczne odciążenie jakie stwarza indywidualnie dopasowana w czasie pierwszej sesji orteza pozwala na podjęcie nauki chodu bez potrzeby uzyskania dostatecznej siły mięśniowej.

Skuteczność LOKOMATU w reedukacji chodu pacjentów po udarze mózgu, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, MPD, SM została potwierdzona licznymi badaniami. http://neurorehabilitacja.com.pl/neurorehabilitacja-aktualnosci/219-skutecznosc-terapii-chodu-z-uzyciem-robotow-zostala-potwierdzona

Wskazania do stosowania rehabilitacji z użyciem Lokomatu

 • udary
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • porażenie mózgowe
 • choroba Parkinsona
 • urazy rdzenia kręgowego
 • urazy mózgu
 • endoprotezy (np. stawu biodrowego)
 • chorób zwyrodnieniowych stawów kończyn dolnych
 • rdzeniowy zanik mięśni
 • osłabienie mięśni na skutek długotrwałego unieruchomienia
 • hemiplegia
 • paraplegia

Przeciwwskazania do rehabilitacji z użyciem Lokomatu

 • niemożność przystosowania ortezy do ciała np. z powodu znacznych deformacji
 • masa ciała powyżej 135 kg
 • niestabilność układu szkieletowego (niezrośnięte pęknięcia, niestabilność kręgosłupa, złamania, zaawansowana osteoporoza)
 • przeciwwskazania do pełnego obciążenia
 • odleżyny, otarcia naskórka kończyn dolnych
 • problemy z krążeniem, przeciwwskazania kardiologiczne
 • brak współpracy lub zachowania (auto)agresywne, psychozy przejściowe
 • poważny deficyt funkcji poznawczych
 • pacjenci pod (długotrwałą) terapią infuzyjną
 • pacjenci korzystający z respiratora
 • zniekształcenia kręgosłupa (np. dysplazja kości lub chrząstek)
 • poważne zaburzenia naczyniowe w obrębie kończyn dolnych
 • ogólnie pacjenci z zaleceniem leżenia w łóżku lub unieruchomienia np. w związku z zapaleniem kości lub innymi schorzeniami zapalnymi/zakaźnymi
 • usztywnienie bioder, kolan, stawu skokowego

UWAGA! Przed rozpoczęciem pierwszego treningu przeprowadzane jest badanie lekarskie, opiniujące brak przeciwwskazań do ćwiczeń z użyciem Lokomatu. Na konsultację należy przygotować dotychczasową dokumentację medyczną, wyniki badań, zdjęcia RTG, TK, MIR (nie strsze niż 1 rok).

Czas treningu 60 minut obejmuje:1. Przygotowanie pacjenta i urządzenia do terapii.

2. Trening od 25 do 45 minut (w zależności od predyspozycji i możliwości).

3. Wypięcie pacjenta z urządzenia.

Sawimed - Twoje zdrowie w naszych rękach

Sawimed Sp. z o. o. jest placówką niepubliczną o bardzo szerokim zakresie świadczonych usług rehabilitacyjnych zarówno odpłatnych jak i refundowanych przez NFZ.

Dowiedz się więcej

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu
025-787-53-80.