LOKOMAT Pro 6

W Sawimed korzystamy z innowacyjnego sprzętu i rozwiązań jak Lokomat. To nowoczesne urządzenie, które pozwala na poprawę chodu i równowagi.

Rehabilitacja na urządzeniu Lokomat w szczególności jest dedykowana dla osób, które w wyniku wypadku lub innych poważnych zdarzeń losowych doznali urazów rdzenia kręgowego, udaru lub innych chorób neurologicznych, utracili całkowicie lub częściowo możliwość chodzenia. Sesje w zrobotyzowanej ortezie to szereg korzyści widocznych gołym okiem.

Efekty pracy na urządzeniu to:

 • przywrócenie lub poprawa chodu i wzorca chodu,
 • minimalizacja efektów przedłużonego unieruchomienia,
 • poprawa stabilizacji tułowia,
 • obniżenie patologicznego napięcia mięśniowego,
 • przywracanie prawidłowych wzorców postawy,
 • zwiększenie wydolności organizmu i normalizacja reakcji krążeniowych.


Dynamiczne odciążenie jakie stwarza indywidualnie dopasowana w czasie pierwszej sesji orteza, pozwala na wczesne podjęcie nauki chodu bez potrzeby uzyskania dostatecznej siły mięśniowej. Lokomat pozwala osiągnąć znaczące i szybkie efekty w powrocie do sprawności, a tym samym jeszcze bardziej mobilizuje do intensywnej rehabilitacji.

Wskazania do stosowania rehabilitacji z użyciem Lokomatu

 • udary
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • porażenie mózgowe
 • choroba Parkinsona
 • urazy rdzenia kręgowego
 • urazy mózgu
 • endoprotezy (np. stawu biodrowego)
 • chorób zwyrodnieniowych stawów kończyn dolnych
 • rdzeniowy zanik mięśni
 • osłabienie mięśni na skutek długotrwałego unieruchomienia
 • hemiplegia
 • paraplegia

Przeciwwskazania do rehabilitacji z użyciem Lokomatu

 • niemożność przystosowania ortezy do ciała np. z powodu znacznych deformacji
 • masa ciała powyżej 135 kg
 • niestabilność układu szkieletowego (niezrośnięte pęknięcia, niestabilność kręgosłupa, złamania, zaawansowana osteoporoza)
 • przeciwwskazania do pełnego obciążenia
 • odleżyny, otarcia naskórka kończyn dolnych
 • problemy z krążeniem, przeciwwskazania kardiologiczne
 • brak współpracy lub zachowania (auto)agresywne, psychozy przejściowe
 • poważny deficyt funkcji poznawczych
 • pacjenci pod (długotrwałą) terapią infuzyjną
 • pacjenci korzystający z respiratora
 • zniekształcenia kręgosłupa (np. dysplazja kości lub chrząstek)
 • poważne zaburzenia naczyniowe w obrębie kończyn dolnych
 • ogólnie pacjenci z zaleceniem leżenia w łóżku lub unieruchomienia np. w związku z zapaleniem kości lub innymi schorzeniami zapalnymi/zakaźnymi
 • usztywnienie bioder, kolan, stawu skokowego

UWAGA! Przed rozpoczęciem pierwszego treningu przeprowadzane jest badanie lekarskie, opiniujące brak przeciwwskazań do ćwiczeń z użyciem Lokomatu. Na konsultację należy przygotować dotychczasową dokumentację medyczną, wyniki badań, zdjęcia RTG, TK, MIR (nie strsze niż 1 rok).

Czas treningu 60 minut obejmuje:1. Przygotowanie pacjenta i urządzenia do terapii.

2. Trening od 25 do 45 minut (w zależności od predyspozycji i możliwości).

3. Wypięcie pacjenta z urządzenia.

Sawimed - Twoje zdrowie w naszych rękach

Sawimed Sp. z o. o. jest placówką niepubliczną o bardzo szerokim zakresie świadczonych usług rehabilitacyjnych zarówno odpłatnych jak i refundowanych przez NFZ.

Dowiedz się więcej

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu
025-787-53-80.