Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych realizowana jest na podstawie skierowania  wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy skierowanie wystawia lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowo- ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować w ciągu 30 dni od jego wystawienia.

Co powinno zawierać poprawnie wystawione skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne:

 1. czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON, numerem kodu resortowego;
 2. czytelną pieczątkę lekarza wystawiającego skierowanie;
 3. na skierowaniu powinno znajdować się również rozpoznanie w języku polskim, kod ICD 10, choroby przebyte i współistniejące.

W przypadku wystawienie e-skierowania niezbędne jest podczas rejestracji:

 1. Czterocyfrowy kod skierowania,
 2. PESEL Pacjenta,
 3. Imię i nazwisko pacjenta.

Po wygenerowaniu w systemie e-skierowania i zarejestrowaniu skierowania wyznaczony jest termin wizyty fizjoterapeutycznej i realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Podczas wizyty fizjoterapeutycznej,  fizjoterapeuta ocenia aktualny stan funkcjonalny pacjenta w oparciu o wywiad i badanie fizjoterapeutyczne oraz ustala plan rehabilitacji.

Po zakończeniu 10-dniowego cyklu zabiegów odbywa się wizyta fizjoterapeutyczna „końcowa” zrealizowana w ostatnim dniu tego cyklu.

W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania cyklu zabiegów, z odpowiednim wpisem w indywidualnej dokumentacji medycznej.
W ramach Rehabilitacji Ambulatoryjnej NFZ  finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Usługi rehabilitacyjne świadczone są przez wykwalifikowany zespół magistrów fizjoterapii, w tym specjalistę fizjoterapii.

Rejestracja w Sawimed Sp. z o.o. odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Rejestrujemy Pacjentów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie.

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik,
 • zmienne obuwie,
 • strój gimnastyczny,
 • w przypadku zabiegów Jonoforezy i Fonoforezy  zalecony przez lekarza lek w formie ampułki bądź żelu.

Dostępne zabiegi w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej:

pracownia w szpitalu do ćwiczeń z urządzeniami do fizykoterapii

Pracownia fizykoterapii

 • Laseroterapia - Biostymulacyjny laser niskoenergetyczny,
 • Światłolecznictwo,
 • Pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości,
 • Ultradźwięki,
 • Ciepłolecznictwo,
 • Krioterapia.

Pracownia fizykoterapii – ELEKTROTERAPIA

 • Galwanizacja,
 • Jonoforeza,
 • Elektrostymulacja,
 • Tonoliza,
 • Prądy DD,
 • Prądy TENS,
 • Prąd Träberta,
 • Prądy Interferencyjne,
 • Prądy Kotza.
pacjentka leży na łóżku w sali rehabilitacyjnej i jest podłączana do urządzenia
sala ćwiczeń w szpitalu do fizjoterapii

Pracownia kinezyterapii

Metody usprawniania

Usprawnianie Pacjentów prowadzimy w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny wykorzystując:

 • metodę PNF (Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation),
 • metodę NDT Bobath Concept,
 • terapię Cranio – Sacral Therapy,
 • terapię wg Logical Concept in Mechanical Analysis and Therapy,
 • medycynę manulaną wg K.Lewita,
 • medycynę manualną w ujęciu holistycznym,
 • medycynę ortopedyczną wg Cyriax’a,
 • Medical Taping,
 • Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping).

Kinezyterapia

Leczenie ruchem, wykorzystujemy gimnastykę leczniczą oraz masaż leczniczy w celu przywrócenia utraconych sprawności narządu ruchu.

Ta forma terapii przyczynia się do wzmocnienia osłabionych mięśni, usprawnia pracę stawów i całego organizmu a także przystosowuje chorego do życia z trwałą niepełnosprawnością. Bardzo dobre efekty, przy kinezyterapii uzyskuje się u dzieci, u których coraz częściej spotyka się wady postawy.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ogólny, bardzo słaby stan pacjenta. Dlatego o rehabilitacji zawsze powinien decydować specjalista na podstawie historii choroby.

Przeciwwskazaniem mogą być:

 • niewydolność układu oddechowego
 • ostre stany zapalne mięśni, stawów
 • poważne uszkodzenia kości
zabieg masażu na pacjencie przez fizjioterapeutę

Pracownia masażu leczniczego

 • Masaż gorącymi kamieniami
 • Masaż klasyczny
 • Aquavibron
 • Masaż limfatyczny

Pracownia balneoterapii

 • Fango
oklady-z-masy-fango-i-borowiny-centrum-sawimed

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content