zmień wielkość tekstu:
 A+ 100% A-
Zostaw numer. Oddzwonimy. Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Pole Imię jest wymagane.
Wpisz proszę swój numer telefonu.
Dziękujemy za pozostawienie numeru telefonu. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe. Wciśnij szary przycisk [x] w prawym górnym rogu tego okna, aby je zamknąć.
zmień kolor tła:

Witaj na stronie Sawimed. Strona jest przystosowana dla osób słabo widzących. Jeżeli chcesz skorzystać z funkcji czytania - zaznacz tekst na stronie i użyj głośnika aby system przeczytał zaznaczony przez Ciebie tekst.   Wciśnij przycisk z głośnikiem (poniżej) aby wysłuchać zaznaczonego tekstu. Witaj na stronie Sawimed. Strona jest przystosowana dla osób słabo widzących. Jeżeli chcesz skorzystać z funkcji czytania - zaznacz tekst na stronie i użyj głośnika aby system przeczytał zaznaczony przez Ciebie tekst.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. ZOL udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL jest zaawansowana choroba nowotworowa (wskazana wówczas jest opieka hospicyjna) , choroba psychiczna (wskazany pobyt na oddziale psychiatrycznym), uzależnienie lub zdiagnozowana gruźlica.

Zasady pobytu w ZOL współfinansowanego przez NFZ

Decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje Dyrektor Jednostki w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o dokumentację wymaganą przez NFZ.

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może zostać przyjęta osoba, wymagająca całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, która w ocenie skalą poziomu zapotrzebowania na opiekę osób trzecich otrzymała 40 punktów lub mniej (na podstawie załącznika Skala Barthel).

Sposób i tryb kierowania do zakładów opiekuńczych oraz zasady odpłatności za pobyt w tych placówkach określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z późn. zm.), oraz Rozporządzenie MZiOS z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Sposób i tryb kierowania do zakładów opiekuńczych oraz zasady odpłatności za pobyt w tych placówkach określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z późn. zm.), oraz Rozporządzenie MZiOS z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Do wniosku o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego należy dołączyć:

  1. Skierowanie lekarskie do pobytu w ZOL,
  2. Zaświadczenie lekarskie,
  3. Wywiad pielęgniarski,
  4. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL,
  5. Dowód ubezpieczenia,
  6. Kserokopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.

 

Materiały do pobrania:

Dokumenty_ZOL
Oświadczenie_ZOL

W przypadku śmierci pacjenta Podmiot nie przechowuje zwłok powyżej 72h. Zwłoki odbierane są przez firmę pogrzebową, z która jest zawarta umowa, bezpośrednio po upłynięciu 2 h od czasu zgonu.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Wciśnij przycisk z głośnikiem (poniżej) aby wysłuchać zaznaczonego tekstu.