Zabiegi ośrodka rehabilitacji Sawimed

W ośrodku w Sawicach od 2011 r. udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne.

Obejmują swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają dalszej hospitalizacji.

W zależności od stanu zdrowia, stopienia niepełnosprawności realizowana jest profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja, w szczególności poprzez:

  • opiekę lekarską ,
  • opiekę pielęgniarską,
  • usprawnienie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
  • leczenie farmakologiczne,
  • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
  • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
  • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Przydatne linki

Strefa Wiedzy

VIEW ALL
TOP
Pokaż
Podziel się na facebook
Schowaj
Call Now Button Skip to content